Nike och Nelis vill leka med varandra. Blog Image

Blog Image

Mäster Kvitte är mer försiktig av sig, och avvaktar till trädgården är hundfri.Blog Image

– Är den där utfarten märkt “ENDAST FÖR KATTER” , tänker Nike när Nelis försvinner
Blog Image